رێباز، بارزانی و شۆرەشێن وان ل باکورێ کوردستانێ!!!

رێباز، بارزانی و شۆرەشێن وان ل باکورێ کوردستانێ!!!

بووبێ ئەسەر

من بەرێ بەحسا دو شۆرەشێن ڤێ رێبازا پیرۆز کربوو. نھا ئەم دێ ب ھەڤرە ل سەر یەک ب یەک ژ وان شۆرەش و گوھەراندنێن ڤێ رێبازا پیرۆز د ژیانا کوردان دە و ل ھەر چار پەرچان دا چێکرین، راوەستن.

شۆرەش ئەو تشتە کو دەما پێدڤیاتیا ب گوھەراندنەکێ ھەبە پێک تێ. شۆرەش ئەو تشتە کو دەما ملەتێ بندەست بخوازە خوە ژ بندەستیێ ئازاد بکە وێ دکە.

ب کورتاسی شۆرەش، نووژەنیە، ئازادی و سەربەستی و سەرخوەبوونە. ژ بەر ڤێیە کو پشتی داگیرکرنا کوردستانێ و بندەستیا کوردان، کورد ژی قەت ڤالا نەسەکنینە. ژ بۆنا کورد وەلاتێ خوە ئازاد و گەلێ خوە ب سەربەستی بدە ژیاندن، ھەر شۆرەش کرنە.

وەکە ئەم دزانین، شۆرەشا ئیلۆنێ ژ نوودە زیندیکارنا کوردان و خوەدی ل خوە و وەلاتێ خوە دەرکەتاندن بوو.

شۆرەشا گولانێ ژی بنگەهێ دەوەلەتبوونا کوردی ب ئاساسەکی ساخلەم کو کورد کر خوەدیێ پەرچاکی ئازاد، بوو. لێ گەلۆ پشتی ڤان شۆرەشان ڤێ رێبازا کو کورد تم بەحسا وێ دکن. ژ بۆنا ھەرچار پەرچەیان چ شۆرەش و گوھەراندن پێک ئانییە. ئەز ئێدی ل سەر وێ راوەستم.

د پرانیا شۆرەشێن ل ھەر چار پەرچێن کوردستانێ ھاتبوون کرن. ژ بلی دامەزراندنا کۆمارا کوردستان ل مەھابادێ یەک ژی ب سەر نەکەتبوون. ب وەنداکرنەکا مەزن تێک چووبوون. دوورە دەولەتێن مەزن پشتی سالەکێ کۆمارا کوردستانێ ژی وێران کرن.

لێ کورد و ب تایبەتی بارزانی بێ ئەلتەرناتیف نەمان. ل گۆر دەستوور و بەرنامەیا ڤێ رێبازا پیرۆز ب دو شۆرەشان کورد ژ تونەبوونێ خەلاس کرن. ھەگەر ھوون یا راستی بخوازن من و گەلەک جانک و جامێرێن دن گەلەک جاران بەحسا شۆرەشا ئیلۆن و گولانێ کرنە.

پشتی شۆرەشا ئیلۆنێ و دەستپکرنا شۆرەشا گولانێ کورد فێربوون کو دکارن ب سەرپەرەشتیا بارزانیان و ل گۆر خالێن رێبازێ دەولەتا خوە دامەزرینن و ببن خوەدی دەولەتا خوە. ژ بەر کو شۆرەشا گولانێ بوو سەدەما دانینا ئەساسێ دەولەتبوونێ.

ب سایا وان ھەردو شۆرەشان ئیرۆ ئەم ل باشوورێ کوردستانێ خوەدی ئازادیا خوە نە. دیسا ب سایا ڤان شۆرەشان ئەم دێ د نێزدە ببن دەولەتەکە سەربخوە.

ھەتا ڤر تەمامە و ئەم کورد قەرزدارێ ڤان شۆرەشان و رێبازا پیرۆزن. د ناڤا ڤان تەکۆشین و شۆرەشان دە، بارزانیێ مەزن کورد کرن خوەدێ رێبازەکێ ئانگۆ خوەدی فەلسەفەیەکێ کو رێیا ئازادی و سەرخوەبوونێ ب خوە رە دانی و ئاساسێ دەولەتبوونێ ژ نوودە دانی.

لێ من خوەست پشتی ئازادیا باشوورێ کوردستانێ و ھەتا نھا ل پەرچەیێن دن گەلۆ چ شۆرەش پێک ھاتن. چاوا پێک ھاتن و ل سەر دەستێ کێ ئەڤ ھاتن کرنێ، ژ بۆنا وە ڤەبێژم…

مە دیت و ئەم ھەمی ب ھەڤرە بوونە شاھدێ وێ یەکێ کو پشتی ئازادیا باشوورێ کوردستانێ و ھەتا نھا ھەموو بارزانی تێدکۆشن بۆ مە کوردستانەکا سەربخوە و دەولەتەکا کوردی ل سەر ئاساسێ ڤێ رێبازا پیرۆز راگھینن.

ئەڤ کار ژی ھێدی ھێدی لێ ب گاڤێن ئەساسی ھاتن و تێنە ئاڤێتن. لەورا ب دەستێن سەرۆکێ کوردستانێ رێزدار مەسعوود بارزانی ژی چەند شۆرەش پێک ھاتنە. من خوەست ڤێ ژ بۆنا وە ڤەکم دا کو ئەم کورد ھێژایی، قیمەت و روومەتا بارزانیان و ڤێ رێبازا پیرۆز، بزانبن. ببینن کو ھەموو بارزانی ل گۆر رێبازا پیرۆز و ل سەر خەتا نەتەوەیی کارێ خوە کرنە و دکن.

بالا خوە بدنێ. پشتی دامەزراندنا کۆمارا ترک. ل ترکیێ و ل باکورێ کوردستانێ ناڤێ کوردستانێ قەدەغە بوو. ب گۆتنا ڤی ناڤێ پیرۆز کەس دکاریبوون ب سالان بهێن زندانکرن. ژ بۆنا ئەڤ کەراسەتا خەراب رابە، رێزدار مەسعوود بارزانی ب چوونا خوە یا باکورێ کوردستانێ دو شۆرەشێن گرینگ پێک ئانین.

دەما سەرۆککۆمارێ کوردستانێ رێزدار مەسعوود بارزانی د سالا 2017 دە ل گەل شڤان پەروەر چووبوو باکورێ کوردستانێ، ب وێ چوونا خوە وی شۆرەشەک ل باکورێ کوردستان و ل ترکیێ پێک ئانی بوو. ژ وێ رۆژێ و پێدە ناڤێ کوردستانێ ئێدی ل ترکییێ نە قەدەغەبوو ئانگۆ قەدەغەبوونا ل سەر ناڤێ کوردستانێ ھاتە راکرن. ژ وێ رۆژێ پێ دە ئێدی د ھەموو تەلەڤزیۆنێن ترکان و ترکان ب خوە ژی دگۆتن: “کوردستان”. ل گۆر من ئەڤە شۆرەشەکا مەزن بوو کو ھاتبوو کرن. لێ خویایە ھەرکەسی ئەڤە وەھا فێم نەکربوون. فێم نەکربوون کو ناڤێ کوردستانێ چاوا وەھا ل باکورێ کوردستانێ و ل ترکیێ ب ئازاد دھات گۆتن.

ھا ھندەک دکارن بێژن نھا دیسا ناڤێ کوردستانێ قەدەغە کرنە. راستە ھەگەر تو خوەدێ ل شۆرەشا خوە دەرنەکەڤی و دەستکەتیێن خوە نەپارێزی دێ وەھا ببە.

دیسا دەما جارەکە دن سەرۆککۆمارێ کوردستانێ رێزدار مەسعوود بارزانی سەرەدانا ترکیێ کر. وێ دەمێ ژی ل بالافرگەھا ئاتاتورک یا ل ستەنبۆلێ ب ئاوایەکی فەرمی ئالا کوردستانێ ھاتبوو ھلکشاندن و ل گەل ئالا ترکان ل با دکەت. ڤێ، ژ مە رە دا زانین کو ئێدی ترکان  ناڤ و ئالا کوردستانێ قەبوول کرنە. خویایە ئەڤ ژی زێدە نەھات فێم کرن. بێ ئەڤ شۆرەش چاوا پێک ھاتبوو و چاوا کەتە ژیانێ.

ھەلبەت ئەڤ شۆرەشێن ل باکورێ کوردستان پێک ھاتبوون، ھەموو بەرھەمێن ڤێ رێبازا پیرۆز یا بارزانیێ نەمرە. گەلۆ ھوون دزانن چما ئەڤ شۆرەشێن ب دەستێ سەرۆکێ کوردستانێ رێزدار مەسعوود بارزانی پێک ھاتن، گرینگن. ناڤێ کوردستانێ ئێدی ب ئازادی ل ترکیێ و باکورێ کوردستان دھات گۆتن. ڤێ ژی ھزرا نەتەوەیی ب کەس و کەسایەتان رە گەش دکر.

بلندکرنا ئالا کوردی ب قاسی ناڤێ کوردستانێ گرینگە. ژ بەر کو ئالا رەمز و سەمبۆلا وەلاتەکییە. ھەر وەلەتەک ب ئالا خوە تێتە ناسین. ئاھا دەما کوردێن باکورێ کوردستانێ ژی ئالا خوە ب ئازادی بلند کرن، (ھەر چقاسی بێ دەستوور ژی دھات بلندکرن) مەژی و روحیەتا کوردەواری ب وان رە گەشتر دبوو. ئیرۆ ل باکورێ کوردستانێ ھەموو جڤین و خوەپێشاندانێن وەلاتپارێزان ب ئالا کوردی تێنە خەملاندن. ھەر کوردێن وێ ئالێ دبینن، خوە کورد و یێن وێ ئالێ ژی د دەستێ ھندەکان دە ببینن وان وەکە کورد دزانن.

وەکە ئەم تەڤ دزانن کو رێزدار مەسعوود بارزانی ژی یەک ژ پایەیێن گران یێن ڤێ رێبازێ یە. لۆما ب سەرپەرەشتیا وی و ل گۆر دەستوور و بەرنامەیا ڤێ رێبازێ، دو شۆرەشێن گرینگ پشتی سالا 2000 ل باکورێ کوردستانێ پێک ھاتن.

بەرھەمێن ڤان شۆرەشان، رەحەتی و ئارامیەک نوو دا باکورێ کوردستانێ. واتە کەسێن ئەو ئالا ھلدگرتن نەدھاتن سزادان. لۆما کوردان بێتر ژ ئالا خوە حەز کرن. ئێدی ب سەربەستی ل ترکیێ و ل باکورێ کوردستانێ دھاتە بلندکرن. ناڤێ کوردستانێ ئێدی ل مەدیا ترکان دە ھاتە ب کارئانین. یا ئاگرینگ ژی ئەوە کو دڤێت کوردێن باکورێ کوردستانێ ڤێ فێم بکن کو چ تشتەک ب هەر وە  پێک نایێ.

د ڤردە مە کوردان دیت ئەڤ رێبازا ئەم بەحسا وێ دکن، چقاسی ب ھێز و قاوەتە کو دکارە گوھەراندنێن د سوودا کوردان دە ل باکورێ کوردستانێ بکە. ھەگەر کوردێن باکورێ کوردستانێ ژی خوەدی ل ڤێ رێبازا پیرۆز دەرکەڤن ئەو ژی رۆژەکێ وەکە باشوورێ کوردستان دێ ئازادی و سەربخوەبوونێ بینن…

پوستێن ھەمان بەش