رێباز ل رۆژئاڤایێ کوردستانێ

رێباز ل رۆژئاڤایێ کوردستانێ

بووبێ ئەسەر

مە گەلەک جاران بەحسا تەکۆشین و بەرخوەدانێن کوردان یێن پشتی پارچەکرنا کوردستانێ کربوو. ژ وان تەکۆشین، بەرخوەدان و سەرھلدانان تەنێ و ھەتا نھا باشوورێ کوردستانێ ل گۆر دەستوور و بەرنامەیا رێبازا پیرۆز ھاتیە ئازاد کرن.

 ھەلبەت ئەو ئازادی نە ل گۆر داخوازا داگیرکەرێن مەیە و بوو. لۆما ژ بۆنا تێکبرنا ور چ ژ وان ھات و تێ تەخسیر نەکرنە و ناکن. دەما وان فێم کرن دێ نکاربن راستە راست دەستوەردانێ د باشوورێ کوردستانێ بکن.  وان ژی ھەلوەست و بریارێن نوو دان.

بریارا وان ئەو بوو کو دەردۆرێ ل باشوورێ کوردستانێ تەنگ بکن. وەھا تەنگ بکن کو ور نکاربە نەفەسا خوە ژی بگرە و زوو تێک ھەرە. سەدەمێ ڤێ ژی ئەو بوو کو داگیرکەران ئێدی وەکە زەمانێ بەرێ نکاریبوون راستە راست ئێریشی باشوورێ کوردستانێ بکن. لۆما بریار دا، دۆرا وێ داگیر بکن. جیھ و وار لێ تەنگ بکن. بێ نان و ئاڤ بھێلن. ئەلەکتریکێ ل سەر وان قوت بکن.

ب گۆتنەکا دن خوەستن باشوورێ کوردستانێ بفەتسینن. ژ بۆنا ور نەگەهە ئارمانجا خوە یا کوردستانەکا فەدەرال و دوورە  ژی یا سەربخوە. ژ خوە د ڤی واری دە باکورێ کوردستنێ ب دەستێن ھندەک کوردان بێدەنگ کربوون. ژ بۆنا نکاربن تشتەکی بۆ باشوور بکن و خوەدیتیێ ل ور نەکە. ل ھەمبەر ھەمی کریار و بوویەرێن داگیرکەران یێن ل ھەمبەر باشوورێ کوردستانێ بێدەنگ بن. ھەر وەھا ژی بوو. 

ئێدی داگیرکەران ئەم فێمکرن. ھەگەر دۆرا باشوورێ کوردستانێ ئانگۆ پارچێن دن داگیر نەکن. دێ داخواز و ھەلوەستا گەلێ کورد یا ب سەرپەرەشتیا رێبازێ تێ کرن، ب سەرکەڤە. لەورا پشتی بێدەنگکرنا باکورێ کوردستانێ. خوەستن رۆژئاڤایێ کوردستانێ ژی ب تەمامی و ل سەر دەستێ ھندەک کوردان، داگیر بکن دا کو هێز و پشتگریا کوردێن ور نەگەهە باشوورێ کوردستانێ.

پلان و پرۆژە درێژە. لێ ئەز دێ کورت بکم، ئەز دێ ھەلوەست، بریار و قەرارا پاراستنا کوردستانێ یا ڤێ رێبازا پیرۆز، ژ بۆنا وە ھندەکی ڤەبێژم. ڤەبێژم دا کو ئەم ب ھەڤرە بزانبن ڤێ رێبازێ، ژ بۆنا مە ل ھەر چار پەرچێن کوردستانێ چ دەستکەفتی ب دەست خستنە.

ل گۆر بریارا داگیرکەران و ھندەک دەولەتێن مەزن. ب دەستێ داعشێ خوەستن کۆبانێ داگیر بکن. دا کو پشتی وێ ژی ھەمی رۆژئاڤایێ کوردستانێ بهێت داگیرکرن. دەما کو ئەڤ ژی ببا، دا ھم پارچەیەکا کوردستانێ ژ دەست چیت و ھم ژی دا ئالیکاری و پشتگریا باشوورێ کوردستانێ قەلس و لاواز بیت. ھەتا ب تەمامی ژی دکاریبوو هاتبا قوتکرن.

دەما داگیرکەرێن مە ب کێف و خوەشی ھەر رۆژ دگۆتن: ””یرۆ سبێ دێ کۆبانێ بکەڤە”. ژ بەر کو وان دزانیبوون ب کەتنا رۆژئاڤایێ کوردستانێ. دا بەندک د ستویێ باشوورێ کوردستانێ دا هێتە شداندن. بەلێ داگیرکەرێن مە وەھا کێف دکرن و کێفخوەشیا خوە دئانین زمان.

ژ بۆنا ھەلوەست و داخوازا داگیرکەران ب سەرنەکەڤە. پارلەمەنێ کوردستانێ د رۆژا 22/10/2014 بریار دا کو پێشمێرگەیێن قەھرەمان بشینن رۆژئاڤایێ کوردستانێ. نەھێلن کۆبانێ بکەڤە دەستێ داعشێ. ژ بەر کو داگیرکرنا کۆبانێ، دھات واتەیێ وێ ھەمی رۆژئاڤایێ کوردستانێ ژی بھاتا داگیرکرن.

د رۆژا 28/10/2014 دە یەک ژ ستۆنێن رێبازا پیرۆز و سەرۆکێ کوردستانێ رێزدار مەسعوود بارزانی، ئەو بریارا پارلەمانێ کوردستانێ پەسەند کر. پێشمێرگەیێن قەھرەمان بەر ب رۆژئاڤایێ کوردستانێ ڤە حەرەکەت کرن. پشتی کو کۆبانێ ئازاد کرن. کێفا داگیرکەرێن دگۆتن؛ “ھا ئیرۆ ھا سبێ دێ کۆبانێ بکەڤە” تێک  بر. لۆما ب ھێزا پێشمەرگەیێن قەھرەمان و ل گۆر دەستوور و بەرنامەیا رێبازا پیرۆز کۆبانێ ئازاد کرن و د 2015 دە ل باشوورێ کوردستانێ ڤەگەریان.

ژ خوە چووینا پێشمێرگەیان یا رۆژئاڤایێ کوردستانێ ب سەرێ خوە شۆرەشەک ژ شۆرەشێن رێبازێ بوو. دەما کو پێشمێرگە د سینۆر باکورێ کوردستانێ دە دەرباسی رۆژئاڤا بوون. کوردێن باکورێ کوردستانێ یێن کو داگیرکەران دخوەستن وان بێدەنگ بکن. ب ھەمی ھێز و قاوەتێن خوە پێشەوازیا دەرباسبوونا پێشمێرگەیێن خوە کرن.

ئەو پێشەوازی ژی بوو وەکە شۆرەشەک نوو یا ڤێ رێبازێ. کوردێن کو د دلێ وان دە ئازادیا کوردستانێ ھەبوون و بێدەنگ بوون. بێدەنگیا خوە ب پێشەوازیەکا مەزن راکرن. ل سەر رێیان ب دەنگ و چەپکان ب خێرھاتنا قەھرەمانێن خوە دکرن.

پشتی ئازادیا کۆبانێ پێشمێرگەیێن قەھرەمان، ب شووندا ل جھ و وارێ خوە ئانگۆ ل باشوورێ کوردستانێ ڤەگەریان. نەگۆتن، مە ڤر ئازادکریە ئەم نەما ژ ڤر دەردکەڤن. ژ بەر کو رێباز د وێ باوەریێ دەیە کو دڤێت ھەر پارچە ل گۆر شەرت و مەرجێن خوە تەکۆشینا ئازادیا خوە یا ل ھەمبەر داگیرکەرێن خوە بکە.

نھا ئەم دبینن، ل کیژان پارچا کوردستانێ ئالیکاری و پێویستی ھەبوویە، ڤێ رێبازا پیرۆز ل ڤر کۆنێ خوە دانیە. لێ پشتی سەرکەتنێ ژی کۆنێ خوە راکریە.

ژ بەر ڤێیە دڤێت کوردێن مەیێن باکورێ کوردستانێ و ھەمی کورد ڤێ باش بزانبن. رێباز ئانگۆ فەلسەفەیا بارزانیێ نەمر نە رێبازا عەشیرەکێ، مالبات و کۆمەکێ یە. ئەو رێبازەکە وەھا کو ژ بۆنا ئازادی و سەرخوەبوونا ھەرچار پەرچێن کوردستانێ تێدکۆشە. نھا مە دیت و ئەم دبینن، ڤێ رێبازی شۆپ و بنگەھێن خوە یا نەتەوەیی ل ھەرچار پارچان دانییە. ب دانینا ڤێ ژی ئارمانج و ھەدەفا وێ ئازادی و سەرخوەبوونا ھەرچار پارچێن کوردستانێ یە…

پوستێن ھەمان بەش