د رێبازێ دە چاندا نەتەوەیی

د رێبازێ دە چاندا نەتەوەیی

بووبێ ئەسەر

من خوەست ئەز ب گۆتنا سەرۆکێ نەمر، مامۆستا و بناغەیێ رێبازا پیرۆز. سەرۆکێ گەلێ کورد یێ نەتەوەیی و نەمر مستەفا بارزانی دەست ب نڤیسا خوە بکم. سەرۆک دبێژە: “ئەو کەسێن نەتەوەیی نەفکرن، دکارن رۆژەکێ خوە و وەلاتێ خوە ژ بۆنا بەرژەوەندیا خوەیا شەخسی بفرۆشن”. لۆما من ژی خوەست پیچەکێ ل سەر ڤێ بنڤیسینم کا سەرۆکێ نەمر و نەتەوەیی ب ڤێ گۆتنا خوە، دخوازە یان خوەستیە چ بدە کوردان.

ژ بۆنا مرۆڤ بکاربە نەتەوەیی بفکرە و بەرژەوەندیا وەلاتێ خوە د سەر ھەر تشتەکی خوە رە بگرە دڤێت مرۆڤ ژ ئەردێ خوە، ژ وەلاتێ خوە، ژ چاند و کولتورا خوە حەز بکە. یا گرینگ ژی دڤێت مرۆڤ ژ کەس و سەرۆکێن ژ بۆنا ئازادیا کوردستانێ خەبات کرنە و دکن، حەز بکە.

ھەگەر مرۆڤ ب زمانێ خوە باخڤە، ل چاندا خوە خوەدی دەرکەڤە. دیرۆکا خوە باش ناس بکە. رێزێ ل مەزینێن خوەیێن ژ بۆنا کوردستانێ بوونە جانگۆری بگرە و ب بیر بینە. ئاھا وێ دەمێ مرۆڤ دبە نەتەوەیی. مرۆڤ دکارە د ھەمی دەراڤێن زۆر و زەحمەت دە ژ بۆنا ئازادیا گەلێ خوە کار و خەباتێ بکە.

ژ بۆنا ئازادیا وەلاتەکی وەکە کوردستانێ، کار و خەبات زەحمەت و ب ریسکە. کەسێن ڤان زەحمەتی و ریسکان قەبوول دکن. دکارن ب رەحەتی تەکۆشینا گەلێ خوە ژی ل سەر خەتا نەتەوەیی بەردەوام بکن.

تەکۆشین و خەباتا وەلاتەکی یا ژ بۆنا ئازادیا وی ژی گەلەک زۆر و زەحمەتە. ھەگەر مرۆڤ بخوازە د داوییا ھەمی زەحمەتیان دە ژ زارۆک و نەڤیێن خوە رە وەلاتەکی ئازاد بھێلە. دڤێت مرۆڤ ھەمی ریسکان ئانگۆ ھەمی تشتێن دێ هێنە سەرێ مە ژی قەبوول بکە.

ژ بەر کو رێیا ئازادی و سەرخوەبوونا وەلاتەکی پڕ دوور و درێژە. ل سەر رێیا ئازادیا وی وەلاتی گەلەک ئاستەنگی ژی ھەنە. ژ بۆنا راکرنا ئاستەنگان ژی دڤێت مرۆڤ دەتپێکێ ببە نەتەوەیی. ژ ئاخ، وەلات و مرۆڤێن خوە حەز بکە.

ژ بۆنا تەکۆشینەکا مایەندە دڤێت مرۆڤ خەلکێ خوە هشیار بکە. نیشانی وان بدە کو ھەتا مرۆڤ ئازاد نەبە، مرۆڤ نە خوەدیێ خوە و تشتەکی یە. ژ بەر کو تو نەیێ ئازاد بی، تو نینی. داگیرکەر یان دژمنێ تە چ دەمێ بخوازن دکارن مال و ملکێن تە ژ تە بستینن و تو نەشێی تشتەکی بکە.

دەما بارزانیان دەست ب ئازادی و سەرخوەبوونا کوردستانێ کرن. فێم کرن کو بێ رێباز نابە. لۆما د ناڤا تەکۆشینا خوە دە، خوە ب رێخستن کرن و پشت رە ژی، ھێدی ھێدی رێباز ئانگۆ فەلسەفەیا تەکۆشینا وەلاتێ خوە، ل گۆر شەرت و مەرجێن وی دەستنیشان کرن.

د ناڤا خالێن ڤێ رێبازا پیرۆز دە، خورتکرنا ھزرا نەتەوەیی بوو خالا یەکەم. ژ بەر کو تو نەبیە نەتەوەیی تو دکاری خوە و وەلاتێ خوە ب رەحەتی بفرۆشی. ژ بەر ڤێ خالا گرینگ یا رێبازێ بوو، ئەڤ سەد سالن کو بارزانی ل سەر تەکۆشین و ئازادیا کوردستانێ بەردەوامن.

بارزانیان ئەڤ یەکە ژی باش فێم کربوون کو ھەتا تو ژ خوە دەست پێ نەکەی، مافێ تە نینە کو تو داخوازا تشتەکی ل کەسێن دن بکەی. لەورا وان ژ بۆنا کوردستانەکا ئازاد و سەربخوە. د ناڤا تەکۆشینا وێ دە، بەرێ ژ خوە دەستپێ کرن.

چاوا ژ خوە دەستپێکرن؟؟؟

زارۆکێن خوە د تەمەنێ زارۆکاتیێ دە ئانگۆ د دەما وان یا جوانتیێ دە، فێری ھزرا نەتەوەیی کرن و یێن دەستێن وان چەک دگرتن، ب خوە رە برن سەرێ چیایان. تو ل سەرۆک و رێبەرێن وان دنێری ھەمیان ل گەل مەزنێن خوە، ل سەرێ چیایان تەکۆشینا گەلێ خوە دانە.

ژ بەر ڤێ بوو کو دەما وان داخوازا زارۆک و جوانێن کوردان دکر کو ھەرن سەرێ چیایان و شەرێ ئازادیا وەلاتێ خوە بدن. کوردان ب دلخوەشی زارۆکێن خوە دشاندن. ژ بەر کو کەسێن زارۆکێن خوە دشاندن کو ببن پێشمەرگە و ب دۆزا گەلێ خوە یا رەوا ڤە رابن. ددیتن کو زارۆکێن رێبەر و سەرۆکێن وان ژی د ناڤ رەفێن پێشمەرگەیێن قەھرەمان دە تەکۆشینا وەلاتێ خوە ددن.

ژ بەر ڤێ بوو کو ئەم دبینن، د شەرێ سەد سالان دە، وان بارزانیێن کو ل گۆر نەرین و ھزرا نەتەوەیی، ل سەر ئەساسێ رێبازا پیرۆز، شەرێ تەکۆشینا وەلاتێ خوە دان و ل باشوورێ کوردستانێ ئەم کورد کرن خوەدی پارچەکا ئازاد.

لۆما گرینگ و فەرزە کو ژ بۆنا ئازادیا وەلاتەکی وەکە کوردستانێ دڤێت دەستپێکێ رێبەر و سەرۆکێن پارتی و تەڤگەرێن ھەیی، ژ خوە دەستپێ بکن. ئانگۆ ئەو ژی وەکە بارزانیان زارۆکێن خوە ل گەل خوە، د ناڤا تەکۆشینێ چ ب رێیا چەک و چ ژی ب رێیێن دەمۆکراتیک، مەزن بکن و فێری سیاسەتا کوردستانی بکن. ھەگەر ڤێ نەکن رۆژەکێ پارتیەکا نە ژ بۆنا ئازادیا کوردستانێ کار دکە، دکارە ب ناڤێ کوردستانێ جوانان بخاپینە و بکە قوربانا داگیرکەرێن خوە.

ھەگەر پارتی و رێخستن دخوازن ژ بۆنا ئازادیا گەلێ خوە تەکۆشینێ بکن، دڤێت ژ بارزانیان فێر ببن. فێر ببن کو وان چاوا دەستپێ کر و ھێژ چاوا بەردەوام دکن.

د ڤردە دیار دبە کو دڤێت تەکۆشینا ئازادیا وەلاتەکی ب رێ و رێبازەکا نەتەوەیی، بێ دەستپێکرن. نەتەوەبوون ژی دڤێت ژ سەرۆک و رێبەرێن وەلاتەکی دەستپێ ببە. سەرۆک و رێڤەبرێن کو نەتەوەیی ژی بفکرن دڤێت ئەو ژ خوە دە دەستپێ بکن.

دەستپێکا ڤێ ژی ب رێخستکرنا زارۆکێن خوە دبە. د زارۆک و مرۆڤێن خوە ب رێخستنکرنێ دە مافێ مرۆڤ چێ دبە. دا کو مرۆڤ بکارە ژ جوانێن کوردان بخوازە کو ئەو ژی تەڤلی شۆرەشێ یان بەرخوەدانا ژ بۆنا ئازادیا وەلات ببن.

ژ بۆنا کو ل باکورێ کوردستانێ ئەڤ یەکە تونەیە. لۆما ئەو ژی ب سەر ناکەڤن. رێبەر و سەرۆکێن پارتیێن کوردستانی پرانیا وان تەنێ ژ دانعەمران پێک تێن. لۆما نافکرن و ناخوازن زارۆکێن خوە ژی ب رێخستن بکن دا کو پشتی وان تەڤگەرێن سیاسی بێ سەرۆک و رێبەر نەمینن…

ژ بەر ڤێیە دڤێت ھەمی کوردێن جیھانێ دەستپێکێ رێبازا خوە، تەکۆشین و شۆرەشێن خوە فێر ببن. ژ شۆرەش و بەرخوەدانا ڤێ رێبازێ ببن خوەدی تەجروبە دا کو ل ھەمبەر دژمن تەسلیم نەیێن گرتن. ژ بەر کو ملەتێ ب تەمامی ژ لایێ داگیرکەرێن خوە دە تەسلیم بێنە گرتن، رۆژ ب رۆژ وەکە نەتەوە ژی نامینن.

بالا خوە بدێنێ بارزانی د تەکۆشینا خوە دە ھندەک جاران ب سەرکەتن و هندەک خاران وەندا کرن. لێ چ جاران خوە تەسلیمێ داگیرکەران نەکرن. لۆما ھەر ژ نوودە رابوونا وان. تەکۆشینا وان یا ل ھەمبەر داگیرکەران ب ھێزتر دبوو. ژ بەر کو وان ل گۆر رێبازا پیرۆز و ب تەکۆشینەکا نەتەوەیی، بەرخوەدانێن خوە ددۆماندن و ددۆمینن.

ژ بەر ڤێیە، ئەز دبژم: دەما ل پەرچێن دن ژی ئەڤ رێبازا پیرۆز باش بێ فێم کرن. ھەم دێ کورد باشتر دژمنێ خوە ناس بکن، ھم ژی دێ د تەکۆشینا خوە دە سەرکەڤن. ھەگەر وەندا ژی بکن دێ بکاربن ژ نوو دە رابن. ژ بەر کو د ھەر کەتنەکێ دە، ژ نوو دە رابوون. د ھەر رابوونەکێ دە ژی سەرکەتن ھەیە…

پوستێن ھەمان بەش