ده‌م پارتی و پارادۆكسا خاپاندنێ.. ده‌نگێ كوردان بۆ خزمه‌تا تركیێ

Fuat-Onen-Dem-Parti-net

«فوئاد ئۆنه‌ن» چاڤدێرێ سیاسی و نڤیسكارێ دیار ئێ باكورێ كوردستانێ، ده‌ربارێ هلبژارتنێن شاره‌دارییان یێن تركیێ و باكورێ كوردستانێ كو بریاره‌ 31 ئادارا ئیسال 2024ێ بێن ئه‌نجام دایین هنه‌ك نرخاندن كرن و ده‌ربارێ «پارتیا ده‌م» یا كو ل سه‌ر ناڤێ كوردان ته‌ڤلی هلبژارتنێ بووی‌ دبێژه‌: «ده‌م پارتی ب ده‌نگێن كوردان دخوازه‌ خزمه‌تا تركیێ بكه»‌. ئۆنه‌ن ده‌ربارێ پێڤاژۆیا چاره‌سه‌ریێ ژی گۆت: «ت تشته‌ك ب ناڤێ پێڤاژۆیا چاره‌سه‌ریێ چێنه‌بوویه‌، تشتا كو ژ 2011ان ڤه‌ هه‌یه‌، پێڤاژۆیێن خاپاندنێ یێن ل ئیمرالیێ نه‌».

ده‌م پارتی ته‌مسیلا كوردان ناكه‌

ده‌م پارتی دبێژه‌ ئه‌ز نه‌پارتیا كوردامه‌، نه‌پارتیا كوردستانێ مه‌

فوئاد ئونه‌ن ته‌ڤلی به‌رنامه‌یه‌كه‌ كوردستان 24  بوو و ده‌ربارێ هلبژارتنێ و پرۆبوگاندایا هلبژارتنێ گۆت: «براستی گه‌رماهییا هلبژارتنێ نه‌ ل كوردستانێ و نه‌ ژی ل تركیێ تونه‌یه‌، ل سته‌نبۆلێ ژی د ناڤا گرسه‌یان ده‌ تونه‌یه‌، ب سه‌ده‌ما كو ت كه‌س ت تشته‌كی نوو نابێژه‌، به‌رنامه‌یه‌ك نوو تونه‌یه‌، ل كوردستانێ ب خێرا نه‌ورۆزێ گه‌رماهیه‌ك چێبوو و ده‌م پارتی ژ وێ سوود وه‌ردگره‌، ئانگو ت تشت تونه‌یه‌ كو ملله‌ت پێ ب حه‌ركن مۆتیڤه‌ ببن».

د ڤێ هلبژارتنێ ده‌ ملله‌تێ كورد ل كوردستانێ و كوردێن ل تركیێ ژی ته‌مسیلكارێن وان ل قادێ تونه‌نه‌، پارتیا ده‌م هه‌یه‌ كو 40% یا كوردان هێڤێ پێ ره‌ هه‌نه‌ و دێ ده‌نگێ خوه‌ بدن ڤێ پارتیێ، لێ ئه‌ڤ پارتی دبێژه‌ ئه‌ز نه‌پارتیا كوردامه‌، ئه‌ز نه‌پارتیا كوردستانێ مه‌، هه‌ر چه‌ند كو ده‌نگدێرێن وێ 90% كوردن!.

پارتیا ده‌م ژ 6 پارتیان پێكهاتیه‌، 5 ژێ چه‌پگرێن تركانه‌

پارتیا ده‌م ژ 6 پارتیان پێكهاتیه‌، 5 پارتی ژێ پارتیێن چه‌پگرێن تركیێ نه‌، یێك پارتی ئه‌م دكارن بێژن پارتیا كوردانه‌ ئه‌و ژی پارتیا هه‌رێمێن ده‌مۆكراتیكه‌، ئه‌و ژی د سه‌ر «هه‌ده‌پێ و ده‌مێ» ده‌ پارتیا هه‌رێمێن ده‌مۆكراتیك ب باندۆر تره‌.

فوئاد ئۆنه‌ن دبێژه‌: «ده‌م پارتی ژ گه‌لێ كورد ره‌ دبێژه‌ ئه‌م ل سه‌ر كوردایه‌تیێ ده‌نگ دخوازن، بۆ خوینا شه‌هیدان ده‌نگ دخوازن، لێ د هه‌مان ده‌مێ ده‌ ته‌مسیلكاریا كوردان ناكه‌، دبێژن ئه‌م پارتیا تركیێ نه‌، هه‌ر وها ده‌م پارتی ئیدیعا دكه‌ ئه‌م ده‌مۆكراتیكن، ئه‌م سۆسیالیست و پێشڤه‌روو نه‌».

ده‌م پارتی نه‌خوه‌دی ت داخوازیه‌كه‌ بۆ كوردان

چاڤدێرێ سیاسی فوئاد ئۆنه‌ن دبێژه‌ ل باژاره‌كی كو 4 ملیۆن ده‌نگدێرێن كورد هه‌نه‌ ئانگو ب قاسی نفووسا ده‌وله‌ته‌كه‌ ئه‌ورۆپایێ و د ڤی باژاری ده‌ ده‌م پارتی نه‌خوه‌دی ت داخوازیه‌كه‌ ژ بۆی وان، میناك ده‌ما ئه‌م دبێژن ل سته‌نبۆلێ ژ چار كه‌سان یێك كورده‌، بلا د مه‌جلیسا شاره‌دارییا وێ ده‌ سه‌دی 20 ئان 25 كۆكا كوران هه‌به‌، كورد ب ناسنامه‌یا خوه‌ هه‌رن وێ ده‌رێ، لێ ده‌م پارتی ڤێ ناپارێزه.

فوئاد ئۆنه‌ن دبێژه‌ سه‌دی 40 یا كوردان ده‌نگێ خوه‌ ب هه‌ستا كو ئه‌ڤ پارتی یا مه‌یه‌ ده‌نگێ خوه‌ ددن ده‌م پارتیێ، لێ ده‌م پارتی دبێژه‌ ئه‌ز نه‌ یا وه‌ مه‌، ئه‌ز پارتیا تركیێ مه‌.

ئۆنه‌ن گۆت: پارادۆكس د ڤر ده‌ یه‌ ب ده‌نگێ كوردان خزمه‌تێ ژ تركیێ ره‌ دكن، ئه‌ڤ دبه‌ سه‌ده‌م ژی كو ل كوردستانێ ژی و ل ئالیێ تركیێ ژی ملله‌تێ كورد ته‌مسیل نابه‌، نوكه‌ ل سه‌تنبۆلێ ده‌نگێ كوردان تایین كه‌ره‌، لێ نه‌ ژ خوه‌ ره‌ تایین كه‌ره‌، د هلبژراتنا 2019ان ده‌ ل وێ چاخێ هه‌ده‌په‌ بوو و گۆتن ئه‌مێ ئاكه‌پێ بخن و جه‌هه‌پێ بینن شوونا وێ، لێ ت داخوازیێن كوردان نه‌ئانین سه‌ر ماسه‌یێ، نها هه‌م ب ئاكه‌په‌یه‌كێ ددن و دستینن و ب جه‌هه‌پێ ددن دستینن، لێ ت داخوازیه‌كه‌ جڤاكا كوردا یا سته‌نبۆلێ ل هۆلێ نینه.

فوئاد ئۆنه‌نه‌ دبێژه‌ سه‌یره‌ كو چه‌نده‌كێ به‌رێ وه‌زیرێ به‌ره‌ڤانیێ یێ تركا و وه‌زیرێ ده‌رڤه‌ یێ تركا چوون به‌غدایێ و هه‌ولێرێ گه‌ریان، وه‌زیرێ ده‌رڤه‌ یێ تركیێ گۆتی: بلا ل كه‌ركووكێ جاره‌كێ كورد والی به‌، جاره‌كێ عه‌ره‌ب والی به‌، جاره‌كێ تركمه‌ن والی به‌، یان گه‌ره‌كه‌ د شاره‌داریێ ده‌ تركمه‌ن وه‌كو تركمه‌ن بێن ته‌مسیل كرن، لێ ده‌م پارتی نه‌خوه‌دی داخوازیه‌كه‌ ووسایه‌ بۆ كوردێن سته‌نبۆلێ كو 20 جاران ب قاسی تركمه‌نێن كه‌ركووكێ نه‌.

پێڤاژۆیا ئاشتیێ و پێڤاژۆیا خاپاندێ ل ئیمرالیێ

ئۆجالان ل ور گرتیه‌، ئیراده‌یا وی هه‌یه‌ تونه‌یه‌ ت كه‌س نزانه‌، ل گۆری ئاخافتنا وی ئه‌م دبینن كو ئیراده‌یا كوردی ژی پێ ره‌ نینه‌

ده‌ربارێ پێڤاژۆیا ئاشتیێ فوئاد ئۆنه‌ن دبێژه:‌ «ت تشته‌ك ب ناڤێ پێڤاژۆیا ئاشتیێ و پێڤاژۆیا چاره‌سه‌ریێ چێنه‌بوویه‌، ژ 2011ان و 2013ان ڤه‌ پێڤاژۆیه‌ك ب ناڤێ پێڤاژۆیا خاپاندێ یێن ل ئیمرالیێ چێبوویه‌، ل ئیمرالیێ ته‌ره‌فێ كورد نینه‌، ئۆجالان ل ور گرتیه‌، ئیراده‌یا وی هه‌یه‌ تونه‌یه‌ ت كه‌س نزانه‌، ل گۆری ئاخافتنا وی ئه‌م دبینن كو ئیراده‌یا كوردی ژی پێ ره‌ نینه‌، ل ور ل پشت دیواران هه‌ڤدو دبینن، ئه‌ڤ نه‌ پێڤاژۆیه‌». ژ بۆنا پێڤاژۆیه‌ك هه‌به‌، پێویسته‌ هه‌ردو ته‌ره‌ف هه‌ڤدو ناس بكن، میناك نها ملله‌تێ كورد ته‌مامه‌ن جیرانێ خوه‌ ناس دكن، دبێژن عه‌ره‌ب عه‌جه‌م هه‌نه‌، فارس هه‌نه‌ ترك هه‌نه‌، لێ جێرانێ مه‌ هه‌بوونا مه‌ یا ملله‌تی ناس ناكن، تا كو ئه‌و هه‌بوونا مه‌ یا ملله‌تی و وه‌لاتێ مه‌ كوردستانێ قه‌بوول نه‌كن، ت پێڤاژۆیه‌كه‌ چاره‌سه‌ریێ چێنابه‌ و ئه‌ڤانه‌ گشت پێڤاژۆیێن خاپاندنێ نه‌، چاره‌سه‌ری ل سه‌ر راسته‌قینیا وه‌لات و ملله‌تێ كورد دڤێ بێ چاره‌سه‌ر كرن.

فوئاد ئۆنه‌ن‌ دبێژه‌ ئانها به‌شه‌كی ده‌م پارتیێ دخوازه‌ ب ئاكه‌پێ ره‌ كار بكن، به‌شه‌ك دخوازه‌ ب جه‌هه‌پێ ره‌ كار بكه‌ و به‌شه‌كی دن گێژ بوونه‌ نزانن وێ چ بكن.

ل 2019ان گۆتن ئیمامئۆغلو، ئیمامئۆغلو ده‌ما بوو نامزه‌ت گۆت ئه‌ز نه‌ڤیێ ئۆسمانێ كیرتم نه‌ڤیێ تۆپال ئۆسمان م، تۆپال ئۆسمان كی یه‌، ئه‌وه‌ یێ كو ل سالا 1920ان 1921ان كۆمكوژی ل كۆچگریێ كریه‌ ئه‌وه‌، مێركی راسته‌ راست گۆتی ئه‌ز نه‌ڤیێ وی مه‌، باشه‌ ل سه‌ر ناڤێ كوردان كی دكاره‌ ببێژه‌ ده‌نگێ خوه‌ بدن ئیمامئۆغلوی.

ئه‌نجاما هلبژارتنا سته‌نبۆلێ بۆ مژارا كوردستانێ و كوردێن سته‌نبۆلێ تو تشته‌كی ناگوهه‌ره‌

فوئاد ئۆنه‌ن دبێژه‌ ئاكه‌په‌ و ده‌وله‌تا ترك ل سه‌ر پارچه‌یێن كوردستانێ شه‌ره‌كی داگیركه‌رانه‌ د مه‌شینه‌، ل باكور ل باشوور و رۆژئاڤا، ت رییا كو ئه‌م ب ڤان ره‌ هه‌ڤكاریێ بكن تونه‌یه‌، هه‌ده‌فا وان راكرنا ژ هۆلێ وه‌لات و ملله‌تێ مه‌یه‌ و ب ڤانا ت جاری ب لهه‌ڤكرنێ ئه‌ڤ كێشه‌ چاره‌سه‌ر نابه‌، دڤێ ئه‌م كورد مالیه‌ته‌كێ ژ ده‌وله‌تا تركا ره‌ ده‌رخن كو ژ كوردستانێ ده‌ركه‌ڤن، لوما ژی ئه‌نجاما هلبژارتنا سته‌نبۆلێ بۆ مژارا كوردستانێ و كوردێن سته‌نبۆلێ تو تشته‌كی ناگوهه‌ره‌ و بازارییا كو ده‌م پارتی نها ب جه‌هه‌پێ ره‌ دكه‌، ل سه‌ر شاره‌دراییا ناڤچه‌یان و هنه‌ك مودووریه‌ت و هنه‌ك ئه‌ندامێن مه‌جلیسێ یه‌ و چ داخوازییا وان بۆ كوردێن سته‌نبۆلێ تونه‌ نه‌.

پوستێن ھەمان بەش