جارا یەکەمە شارەدارەک ژ بەر سیستەمێ ھەڤسەرۆکاتیا شارەداریێ تێ سزادان

جارا یەکەمە شارەدارەک ژ بەر سیستەمێ ھەڤسەرۆکاتیا شارەداریێ تێ سزادان

دەربارێ ھەڤسەرۆکێ شارەداریا سوورێ یێ بەرێ سەیید نارین دە داگەھێ سزایێ زندانیکرنێ دا، کو جارا یەکەمە شارەدارەک ژ بەر سیستەمێ ھەڤسەرۆکاتیا شارەداریێ تێ سزادان.

بەریا 10 سالان سەیید نارین د ھلبژارتنا ھەرێمی دە ژ پارتیا ھەرێمێن دەمۆکراتیک (دەبەپێ) وەک ھەڤسەرۆکێ شارەداریا سوورێ ھاتبوو ھلبژارتن و پاشێ ژی دەربارێ وی دە د جۆتمەھا سالا بۆری دە دادگەھا سزایێ گران یا 13 یا دیاربەکرێ سزایێ 1 سال زندانیکرنێ بۆ دەرکربوو کو دادگەھا تێهەلچوونێ ئەو سزا ئەرێ کر.

سەیید نارین بو یەکەم شارەدار کو ژ بەر کو سیستەمێ ھەڤسەرۆکاتیێ د شارەداریێ دە جیبجی کریە ھاتیە سزادان. دادگەھ دبێژە ب جیبجیکرنا سیستەمێ ھەڤسەرۆکاتیێ سەیید نارین ئەرکێ خوە ب خرابی ب کار ئانیە.

پشتی کو سزایێ سەیید نارین ژ ئالیێ دادگەھا تێهەلچوونێ ڤە ژی ھات ئەرێکرن سەیید نارین ھات گرتن و بۆ گرتیگەھێ ھات رێکرن.

پوستێن ھەمان بەش