په‌كه‌كه‌ هه‌ول دده‌ پترین گوند و ناڤچه‌یێن پارێزگه‌ها دهۆكێ ببن هه‌رێمێن عه‌سكه‌ری

Balafir-20-pkk-barwari-bala-duhok-net

بالافرێن ئارتێشا تركیێ د 6 رۆژێن رابووری ده‌ د ته‌عقیبا لڤ و ته‌ڤگه‌رێن په‌كه‌كێ ده‌، 20 جاران هه‌رێمێن به‌رواری بالا، مه‌تینا، به‌رێ گاره‌ و نهێلیا یێن ل سینۆرێ پارێزگه‌ها دهۆكێ بۆردۆمان كرنه‌ و ده‌هان مووشه‌ك لێخستنه‌، رێخستنا په‌كه‌كێ لڤ و ته‌ڤگه‌رێن خوه‌ ل دۆربه‌را گوندان زێده‌ كرنه‌، ئه‌و دخوازه‌ ب ئاوایه‌كی سیسته‌ماتیك ل قۆناغێن پێش مه‌ پترین گوند و ناڤچه‌یێن پارێزگه‌ها دهۆكێ ببن هه‌رێمێن عه‌سكه‌ری.

د مه‌ها داوین ده‌ ئارتێشا تركیێ ئێریشێن ل دژی په‌كه‌كێ ل باشوورێ كوردستانێ تایبه‌ت ل پارێزگه‌ها دهۆكێ دژوار كرنه‌، داركا مازی بیلانچۆیا ڤان ئێریشان ژ 3 گولانێ و هه‌یا 9 گولانێ پارڤه‌دكه‌ و ل گۆری وێ، گوندێن هه‌رێمێن به‌رواری بالا، به‌رێ گاره‌، مه‌تینی و ده‌ڤه‌را نهێلیا 20 جاران كه‌تنه‌ به‌ر ئێریشا بالافر و تۆپخانه‌یێن ئارتێشا تركیێ و ده‌هان مووشه‌ك ب وان گوندان كه‌تنه‌.

ب سه‌ده‌ما په‌كه‌كێ، ده‌ڤه‌را به‌رواری بالا د 6 رۆژان ده‌ 20 جاران هاتیه‌ بۆردۆمان كرن

گوندێن كو ژ 3 مه‌ها گۆلانێ ڤه‌ بالافرێن تركیێ بۆردۆمان كرین:

به‌رواری بالا

3/5/2004:

ده‌مژمێر 8:20 سپێدێ بالافرێن ئارتێشا تركیێ گه‌لیێ بازێ یێ ده‌ڤه‌را به‌رواری بالا بۆردۆمان كریه‌ و یه‌ك مووشه‌ك لێخستیه‌.

ده‌مژمێر 10:40 تا 10:50یێ تۆپخانه‌یێن ئارتێشا تركیێ دوو گوللـه‌تۆپ ئاڤێتنه‌ گه‌لیێ ده‌رگه‌لا مووسا به‌گێ ل ده‌ڤه‌را به‌رواری بالا.

ده‌مژمێر 6:20 تا 6:30ێ ئێڤارێ بالافرێن ئارتێشا تركیێ گه‌لیێ گوندێ بازێ، ده‌رگه‌لا مووسا به‌گ ل ده‌ڤه‌را به‌رواری بالا بۆردۆمان كرنه‌ و سێ مووشه‌ك لێخستنه‌.

4/5/2024ێ:

ده‌مژمێر 8:40ێ سپێدێ بالافرێن ئارتێشا تركیێ هنداڤی گوندێ بێشیلێ ل ده‌ڤه‌را به‌رواری بالا بۆردۆمان كریه‌ و ئێك مووشه‌ك لێخستنه‌.

ده‌مژمێر 12:15 تا 12:20 نیڤرۆ بالافرێن تركیێ ئاقارێ گوندێ بێشیلێ و گیلكا ل ده‌ڤه‌را به‌رواری بالا بۆردۆمان كرنه‌ و دو مووشه‌ك لێخستنه‌.

5/5/2024ێ:

ده‌مژمێر 9:10 تا 9:15 سپێدێ بالافرێن تركیێ گه‌لیێ دێرا و ئاقارێ گوندێ شێلازا ل ده‌ڤه‌را به‌رواری بالا بۆردۆمان كرنه‌ و دو مووشه‌ك لێخستنه‌.

ده‌مژمێر 6:20 تا 6:30 ئێڤارێ بالافرێن تركیێ ئاقارێ گوندێ گیلكا و گه‌لیێ ده‌رگه‌لا مووسا به‌گ ل ده‌ڤه‌را به‌رواری بالا بۆردۆمان كرینه‌ و دو مووشه‌ك لێخستنه‌.

ده‌مژمێر 10:15 تا 10:45 شه‌ڤێ دو هه‌لیكۆپته‌رێن ئارتێشا تركیێ هنداڤی گوندێ شێلازا ل ده‌ڤه‌را به‌رواری بالا ب چه‌كا مووشه‌ك و دۆشكێ بۆردۆمان كرینه‌.

هه‌رێما مه‌تینایێ

6/5/224ێ:

ده‌مژمێر 2:38ێ پشتی نیڤرۆ تۆپخانه‌یا ئارتێشا تركیێ چیایێ مه‌تینایێ ل هنداڤی گوندێ گوهه‌رزێ ل ناحیا دێره‌لۆكێ ل ده‌ڤه‌را نهێلیا تۆپباران كرنه‌ و 4 گوللـه‌ تۆپ لێخستنه‌. هه‌ر وها ل ده‌مژمێر 4:20ێ ئێڤارێ جاره‌كه‌ دن ئێریشی وان ناڤچه‌یان كرنه‌.

ده‌مژمێر 3:30 تا 3:52 ئێڤارێ چه‌كدارێن په‌كه‌كێ ب دۆشكا 32 ملم ته‌قه‌ ل نۆقته‌یێن ئارتێشا تركیێ یێن ل سۆرا سگێرێ ل ده‌ڤه‌را نهێلیا كرنه‌، په‌كه‌كێ ژ رۆژئاڤایێ گوندێ سه‌رگه‌لێ ئه‌و ئێریش ئه‌نجام دان.

ده‌مژمێر 3:50 ئێڤارێ تۆپخانه‌یا ئارتێشا تركیێ چیایێ مه‌تینایێ ل هنداڤی گوندێ شێلازا ل ده‌ڤه‌را به‌رواری بالا تۆپباران كریه‌.

ده‌مژمێر 5:05 تا 5:15 ئێڤارێ بالافرێن ئارتێشا تركیێ گه‌لیێ ده‌رگه‌لا مووسا به‌گێ و گوندێ شێلازا ل ده‌ڤه‌را به‌رواری بالا بۆردۆمان كرنه‌ و دو مووشه‌ك لێخستنه‌.

ده‌مژمێر 5:25 ئێڤارێ بالافرێن تركیێ گه‌لیێ گوندێ سه‌رگه‌لێ ل ده‌ڤه‌را نهێلیا بۆردۆمان كریه‌ و ئێك مووشه‌ك لێخستیه‌.

7/5/2024ێ:

ده‌مژمێر 3:35 پشتی نیڤرۆ بالافرێن تركیێ گه‌لیێ دێرا ل ئاقارێ گوندێ بێشیلێ ل ده‌ڤه‌را به‌رواری بالا بۆردۆمان كریه‌ و دو مووشه‌ك لێخستنه‌.

رووبارێ زێی

ده‌مژمێر 4:50 تا 5:10ێ ئێڤارێ تۆپخانه‌یا ئارتێشا تركیێ رووبارێ زێی ل نێزی ئاقارێ گوندێ زێوه‌شكان ل ناحیه‌یا دێره‌لۆكێ ل ده‌ڤه‌را نێروه‌یا تۆپباران كرنه‌ و 11 گوللـه‌تۆپ لێخستنه‌.

ده‌ڤه‌را به‌رێ گاره‌ی

ده‌مژمێر 7:44 شه‌ڤێ بالافرێن تركیێ گه‌لیێ دێره‌شێ ل ده‌ڤه‌را به‌رێ گاره‌ بۆردۆمان كریه‌ و یه‌ك مووشه‌ك لێخستیه‌.

ده‌مژمێر 8:40 شه‌ڤێ بالافرێن تركیێ چیایێ بێسمتێ ل ده‌ڤه‌را به‌رێ گاره‌ بۆردۆمان كریه‌ و یه‌ك مووشه‌ك لێخستیه‌.

8/5/2024ێ:

ده‌مژمێر 7:50 تا 7:55ێ بالافرێن تركیێ گه‌لیێ بێشیلێ و ئاقارێ گوندێ شێلازا ل ده‌ڤه‌را به‌رواری بالا بۆردۆمان كرنه‌ و دو مووشه‌ك لێخستنه‌.

ده‌مژمێر 8:50 تا 9:30 شه‌ڤێ هه‌لیكۆپته‌رێن تركیێ ب مووشه‌كان و چه‌كا دۆشكێ سینۆرێ گوندێ گیلكا و شێلازا ل ده‌ڤه‌را به‌رواری بالا بۆردۆمان كرنه‌.

9/5/2024ێ:

ده‌مژمێر 2:00 تا 2:20ێ سپێدێ تۆپخانه‌یا تركیێ ده‌شتا ئۆره‌ ل ده‌ڤه‌را به‌رواری بالا تۆپباران كریه‌ و 14 گوللـه‌تۆپ لێخستنه‌.

چه‌كدارێن په‌كه‌كێ هه‌ر كو دچه‌ ب ئاوایه‌كی سیسته‌ماتیك شه‌رێ خوه‌ یێ ب ئارتێشا تركیێ ره‌ نێزی گوند و باژارۆكێن پارێزگه‌ها دهۆكێ دكه‌، ب ئارمانجا وێ یه‌كێ پێترین گوند وه‌رن ڤالا كرن و ببن قادێن شه‌ر، ئه‌ڤ گوند ژی ده‌وام ب سه‌ده‌ما ڤان لڤ و ته‌ڤگه‌رێن چه‌كدارێن په‌كه‌كێ راستی ئێریشێن ئاسمانی و ئێریشا تۆپخانه‌یا ئارتێشا تركیێ تێن. په‌كه‌كه‌ ب شه‌رێ خوه‌ یێ ساخته‌ و هنه‌ك چالاكیێن ئیستفزازی ب ڤی ئاوایی له‌شكه‌ری تركیێ كێشی كووراهییا باشوورێ كوردستانێ دكه‌.

پوستێن ھەمان بەش