ب کراسێ کەڤن شۆرەشگەری نابە

ب کراسێ کەڤن شۆرەشگەری نابە

نووری چەلیک

گەلەک جاران مەرڤ ڤێ پرسێ ژ خوە دکە. گەلۆ شۆرەشگەری چیە، شۆرەشگەر کی نە، شۆرەشگەر چ دخوازن و د دەما ئیرۆ دە دڤێت شۆرەشگەر چاوا بن.

گاڤا مرۆڤ شۆرەشگەرێن وێ دەمێ و یێن ڤێ دەمێ تینە بەر ھەڤ، مرۆڤ دبینە کو ھەمان شۆرەشگەرێن  کورد یێن بەری 40-50 سالان ئیرۆ د رەوشەکا دن دە نە و ئەو فەداکاری و بەدەلێن کو وێ دەمێ ددان، ئیرۆ نکارن یان ناخوازن بدن. ئەو شۆرەشگەرێن کو ھەول ددان د جڤاکا کورد دە گوھەرتنان بکن و ژ بۆ وان گوھەرتنان گەلەک بەدەلێن گران دان، ئیرۆ نکارن ھەمان ھەلوەستێ دەینن.

شۆرەشگەری نە تەنێ خوەستنا شۆرەشێ یە. شۆرەشگەری خوەگوھەرتنە، خوە نووژەنکرنە، رەخنەکرن و رەخنەلخوەگرتنە، حەز و حەزکرن، رێز و رێزگرتنە. ھەم د وارێ ھشمەندی و ئایدۆلۆژیک دە، ھەم د وارێ ھەست و ھەلوەستێ دە خوەگوھەرتنە. ب کورتی، شۆرەشگەری گوھەرتن و نووژەنکرنا ھەر تشتییە. کەسێ شۆرەشگەر بەری ھەر تشتی دڤێت خوە بگوھەرینە، بەری گوھەرتنا جڤاکێ دڤێت د مەژی و بەدەنا خوە دە گوھەرتنان چێکە. یان نا، ب مەژی و ئایدۆلۆژییا بەری 40-50 سالان نە شۆرەشگەری دبە و نە ژی شۆرەش پێک تێ. ب کوم و کراسێ بەری 50 سالان نە خزمەتا جڤاکا کورد دهێتە کرن، نە ژی کوردستان تێ رزگارکرن. شۆرەشگەرێن کو ل گۆر شەرت و مەرجان، ل گۆر پێڤاژۆیێ، ل گۆر خوەستەک و داخوازێن جڤاکا خوە خوە نووژەن نەکە، ھەم وەک شەخس، ھەم ژی وەک رێخستن یان پارتی دێ ل دۆرا خوە بزڤرە و بتەقنە.

ئیرۆ ل باکورێ کوردستانێ ھەما بێژن تەمامێ کادرۆ و رێڤەبرێن تەڤگەر و پارتییێن کوردستانی شۆرەشگەرێن بەری 40-50 سالا نە. ب مەژییێ خوە، ب نەرین و ئایدۆلۆژییا خوە، ب ھەست و ھەلوەستا خوە، خوە د شەرت و شرووتێن بەری 50 سالان دە دبینن، ب مەژییێ بەری 50 سالان خەباتێ دکن و ب مەژییێ بەری 50 سالان نێزیکی دۆزا ئازادی و رزگارییا ملەتێ کورد دبن. سیاسەتا ئیرۆ ل گۆر مەژییێ بەری 50 سالان دمەشینن. واتە، ب کراسێ کەڤن سیاسەتێ دکن و دخوازن وی کراسێ کەڤن بکەنە بەر جڤاکا کورد. ژ بەر کو مەژی مەژییێ بەری 40-50 سالایە، کراس کراسێ کەڤن و قەتیایییە، نکارن خوە نووژەن بکن و د کار و خەباتا خوە دە دتەقنن، کێم دبن و زێدەتر نابن.

د سەر شۆرەشگەرییا کەڤن را 40-50 سال دەرباس بوون. دنیا ھات گوھەرتن، کراس و مەژییێ جڤاکا کورد ھات گوھەرتن، شەرت و مەرجێن کار و خەباتێ ھاتن گوھەرتن، و یا ھەری گرنگ ژی ھەست و ھەلوەست، چاند و زمان ھاتن گوھەرتن. ژ بۆ ئەم کاربن دیسا خوە ب جڤاکا خوە بدن قەبوولکرن و پشتگرییێ ژێ بستینن، دڤێت ئەم خوە ب ھەفت قالبێن سابوونێ بشۆن، خوە ژ گونەھ و کێماسییێن خوە داوشینن، کراسێ کەڤن ژ خوە بکن و کراسەکی نوو ل خوە بکن. دڤێت ئەم پاشەرۆژ و رابردوویا خوە د بەر چاڤ را دەباس بکن، کێماسی و خەلەتییێن خوە ببینن، ژ بەر ئێشاندنا جڤاکا خوە رەخنە ل خوە بگرن، لێبۆرینا خوە بخوازن و ب مەژییەکی نوو، ب کادرۆ و نفشەکی نوو، ب رێ و رێبازەک نوو بەرێ خوە بدن جڤاکا خوە.  

دڤێت ئەم ژ بیر نەکن کو ئەرکا پێشین یا شۆرەشگەران قانعکرن و قازانجکرنا مرۆڤانە. دڤێت ب ژیانا خوە، ب فکر و ھزرا خوە، ب پلان و پرۆژەیێن خوە، ب ھەست و ھەلوەستا خوە، ب ئەخلاق و سەمیمییەتا خوە خوە ب جڤاکێ بدە قەبوولکرن. ئەڤ یەک ژی ب مەژی و کراسەکی نوو دبە، ب سیاسەت و ستراتەژییەک نوو و ب روحەکا گەش و کوردایەتی دبە.

ب کورت و کورمانجی؛ دنیا دگوھەرە، شەرتێن ژیانێ دگوھەرن، شەرتێن کار و خەباتێ دگوھەرن و پێ ڤە گرێدایی جڤاکا مە ژی د بن باندۆرا وان گوھەرتنان دە دگوھەرە. دڤێت ئەم نە ب شێوە و مەتۆدێن کەڤنار، لێ ب شێوە و دەرفەتێن نوو، ب ھشمەندییەک نوو، ب کراسەکی نوو دەرکەڤن قادا تەکۆشینێ.

پوستێن ھەمان بەش