ل 7 باژارۆکێن ترکیێ و باکورێ کوردستانێ ھلبژارتنێن شارەداریان تێن دوبارەکرن

ل 7 باژارۆکێن ترکیێ و باکورێ کوردستانێ ھلبژارتنێن شارەداریان تێن دوبارەکرن

ل سێ باژارۆک و چار ناحیەیێن ترکیێ و باکورێ کوردستانێ، سبە ھلبژارتنێن شارەداریان برێڤە دچن.

ھلبژارتنێن سێ باژارۆک و چار ناحیەیان کو 31 ئادارێ ھاتبوون بەتالکرن، سبە جارەکە دن برێڤە دچن.

ل ھیلوانا رحایێ ب سەدەما شەوتاندنا سندۆقان، ل دەڤەرێن دن ژی ب سەدەمێ نێزیکبوونا دەنگێن ئالیان، بریارا دووبارەکرنا ھلبژارتنان ھاتبوو دایین.

دەم پارتی د ھلبژارتنێن حیلوانێ دە سەرکەتبوو. لێ دیمەنێن کو تەلیسێن دەنگان تێن شەوتاندنا ھاتبوون بەلاڤکرن. ب داخوازا ئاک پارتیێ بریارا دوبارەکرنا ھلبژارتنێ ھاتبوو دایین.

ھەر وھا ل باژارۆکێ پەری یێ دێرسمێ ژی ھلبژارتن تێ دوبارەکرن کو ژ سالا 2016 ڤە دو جاران قەیوم ھاتبوو دانین.

رۆژا 31/3/2024 ھلبژارتنێن شارەداریێن باکورێ کوردستانێ و ترکیێ ھاتبوو کرن. ل گۆری ئەنجامان ژی جەهەپێ ب رێژەیا ژ سەدی 37.76 دەنگان دەرکەت پێش.

پوستێن ھەمان بەش