ھەڤشارەدارێ جۆلەمێرگێ محەمەد سدیق ئاکش ھات بنچاڤکرن

ھەڤشارەدارێ جۆلەمێرگێ محەمەد سدیق ئاکش ھات بنچاڤکرن

ھێزێن ئەولەکاریێ یێن ترکیەیێ ئێریش برین سەر ئاڤاھیا شارەداریا دەم پارتیێ یا ل جۆلەمێرگێ. ھەروھا ھەڤشارەدارێ جۆلەمێرگێ محەمەد سدیق ئاکش ژی ل وانێ ھاتە بنچاڤکرن.

ھێزێن ئەولەکاریێ شەڤا بۆری ئاڤاھیا شارەداریا دەم پارتیێ یا جۆلەمێرگێ دۆرپێچ کرن و دەمژمێرێن سبەھێ ب شکاندنا دەریان دەرباسی ناڤا ئاڤاھیێ بوون.

ل گۆر مەدیایێ ترکیەیێ، ھەڤشارەدارێ جۆلەمێرگێ محەمەد سدیق ئاکش ژی د چارچۆڤەیا لێپرسینەکێ دە، ل باژارێ وانێ ھاتە بنچاڤکرن.

رێڤەبەریا ناڤەندیا دەم پارتیێ، ئێریشا ل سەر شارەداریا جۆلەمێرگێ وەک دەربەیەک بناڤ کر و بانگ ل ھەموو ئالیان کر کو ل دژی ڤێ دەربەیێ راوەستن.

پوستێن ھەمان بەش