گزارش اتحادیه اروپا از ترانزیت مواد مخدر توسط PKK

گزارش اتحادیه اروپا از ترانزیت مواد مخدر توسط PKK

پلیس بین الملل (اینترپل) و پلیس اروپا (یوروپل) و بسیاری از نهادها و سازمانهای بین المللی منبع درآمد PKK  را ترانزیت مواد مخدر اعلام کرده اند

حزب کارگران کوردستان PKK در زمینه خرید و فروش مواد مخدر فعال است، در ابتدا با خرید و فروش و معامله در این زمینه وارد شد و هدف هم کسب درآمد بود. PKK بعدها راهکارهای دیگری را در مقابل بازرگانان مواد مخدر در مرزها در پیش گرفت و از این طریق آنها را نیز در مدار کسب درآمد قرار داد و سپس شروع به کاشت حشیش و هروئین و انواع مواد مخدر کرد و در امر توزیع هم نقش عمده و خاصی دارد.

براساس گزاش مرکز نظارت بر مواد مخدر و اعتیاد به آن در کمیسیون اتحادیه اروپا، درخصوص فعالیت های PKK از سال ۱۹۸۴ تا اوایل سال ۲۰۱۳ میلادی در خصوص ترانزیت مواد مخدر با اطلاع قبلی اتحادیه اروپا و کمیسیون مذکور در این اتحادیه شروع به تحقیقات کرده و در این مدت ۱۱۳۲ نفر از  اعضا و هواداران PKK را دستگیر و زندانی کرده است. در همین مدت ۴۶۱۷۱ کیلوگرام مواد مخدر از انواع مختلف و ۱۷۹۸۵۴۶۹ نهال حشیش که توسط این گروه کاشته شده معدوم گشته اند.

در این گزارش آمده است: دهستان ها و روستاهای اطراف شهر دیاربکر شمال کوردستان به کانون کاشت و تولید و صادرات مواد مخدر ترکیه تبدیل شده است. این گزارش تا اواخر سال ۲۰۱۲ است و در ۲۳۰ صفحه توسط این کانون منتشر شده است. بخش دیگری از این گزارش به آمار افرادی که در این حلقه جای گرفته و به تجارت پرداخته اند می پردازد. بر این اساس PKK بیشترین سهم کاشت و تولید مواد مخدر در ترکیه را دارد. در سال ۲۰۱۲ بیش از ۱۱۳۲ نفر به اتهام مصرف و تولید و تجارت مواد مخدر دستگیر شده اند. همزمان خریدو فروش هروئین در ۱۰ شهر ترکیه هم صورت گرفته که پنج شهر آنها در شمال کوردستان واقع هستند و عبارتند از: وان، شانلی اورفا، غازی عنتاب، آدانا و مرسین. در ضمن در ۵ شهر دیاربکر، شانلی اورفا، غازی عنتاب، آدانا و مرسین بیشترین خریدوفروش حشیش هم صورت گرفته است. ماردین و عنتاب هم از مراکز اصلی تجارت و خریدوفروش کوکائین بوده اند.

در صفحه ۱۷۶ این گزارش و در بخشی ویژه با عنوان “نقش PKK در کاشت حشیش” آمده است: مدت ۳۰ سال است که PKK در زمینه خرید و فروش مواد مخدر فعال است و در ابتدا با خریدو فروش و معامله در این زمینه وارد شد و هدف هم کسب درآمد بود. PKK بعدها راهکارهای دیگری را در مقابل بازرگانان مواد مخدر در مرزها در پیش گرفت و از این طریق آنها را نیز در مدار کسب درآمد قرار داد و سپس شروع به کاشت حشیش و هروئین و انواع مواد مخدر کرد و در امر توزیع هم نقش عمده و خاصی دارد.

طبق آمار ارائه شده در این زمینه، از سال ۱۹۸۴ تا ۲۰۱۳ PKK در 60 پایگاه مخفی و خانه های تیمی این PKK مواد مخدر کشف و ضبط شدە و در مجمعوع ۱۱۳۲ نفر نیز بازداشت شده اند. تاکنون ۴۵۸۴ کیلوگرم مرفین، ۱۷ میلیون و ۹۸۵ هزار و ۴۶۹ نهال حشیش، ۲۲ کیلوگرم کتیره افیون، ۷۱۰ کیلوگرم کوکائین، ۳۴۴۱۳۵ عدد قرص، ۲۶۶۳۰ لیتر اسیتیک کشف و ضبط شده و بیش از 1000 نفر از اعضای PKK نیز در این زمینه دستگیر شده اند.

پلیس بین الملل (اینترپل) و پلیس اروپا (یوروپل) و بسیاری از نهادها و سازمانهای بین المللی منبع درآمد PKK  را ترانزیت مواد مخدر اعلام کرده اند و وزارت خزانه داری آمریکا هم ۱۳ نفر از سران PKK و ۳ شرکت وابسته به آنرا در لیست سیاه ترانزیت موادمخدر قرار داده است.

این گزارش درخصوص کاشت نهال های مواد مخدر از سوی اتحادیه ی اروپا هم تائید شده و آشکار ساخته که از سال ۱۹۸۴ تاکنون PKK با کاشت حشیش در دیاربکر و زمین های زراعی اطراف آن، ۳۶تن و ۵۵۰ کیلوگرام حشیش و ۱۷۹۸۵۴۶۹ اصل نهال حشیش در این مناطق کاشته است. مناطق زراعی اطراف دیاربکر کاملا به مرکز کاشت حشیش از سوی PKK تبدیل شده اند. بطوریکه می توان آنرا در کنار افغانستان در این زمینه قرار داد.