PKK یکی از سرکرده های خود را تا سر حد مرگ شکنجه کرد!

PKK یکی از سرکرده های خود را تا سر حد مرگ شکنجه کرد!

صدها نفر از کادرهای PKK و شاخه های مختلف آن، تحرکات و فعالیت های PKK را به دولت ترکیه اطلاع می دهند.

PKK یکی از فرماندهان ارشد خود را به اتهام فساد، دزدی، غارت و جاسوسی برای میت ترکیه به طور وحشیانه تا سر حد مرگ شکنجه کرد!

منابع محلی در غرب کوردستان فاش کردند که YPG شاخه نظامی PKK، “دلیار کوبانی”، فرمانده ارشد خود را که در بخش فنی کار می کرد به اتهام سرقت مبالغ هنگفت و ارتباط وی با سازمان اطلاعات ترکیه، دستگیر و تا سرحد مرگ شکنجه کرده است.

بنابر این گزارش نهادهای امنیتی YPG و PYD در بازجویی از دلیار کوبانی وی را تحت شکنجه قرار داده و وی بر اثر این شکنجه های وحشیانه به همه اتهامات خود به خصوص ارتباط با میت ترکیه اعتراف کرده است.

منابع محلی فاش کردند که دلیار کوبانی در پی شکنجه های وحشیانه و خشونت آمیز که در جریان تحقیقات علیه وی انجام شد، برای مداوا به بیمارستان نظامی شهر قامشلو منتقل شده است.

شایان ذکر است که بر اساس اطلاعات دولت ترکیه، صدها نفر از کادرهای PKK و شاخه های مختلف آن، تحرکات و فعالیت های PKK را به دولت ترکیه اطلاع می دهند.