واقعیت PKK و شعار هرچە بادا باد!!

واقعیت PKK و شعار هرچە بادا باد!!

رهبران PKK دائما تکرا می کنند هر اتفاقی بیفتد ما پیروز می شویم اما آنچه در واقع به وقوع می پیوندد اشغال مناطق بیشتری از خاک کوردستان می باشد.

تا حالا به شعارهای PKK دقت کرده اید کە می گوید: “هەرچە بادا باد”.! منظور PKK از این شعار این است کە  “هر چه پیش بیاید، هر اتفاقی بیفتد، دشمن را شکست می‌دهیم، امسال را به سال پیروزی تبدیل می‌کنیم، فاشیسم را شکست می‌دهیم، دشمن را نابود می‌کنیم، خاورمیانه را تغییر می‌دهیم، مقاومت را توسعه می‌دهیم!!

هر از گاهی هم دو تن از کودک سربازان ربوده شده را در مقابل دوربین می نشاند و جملات کلیشه ای را به آنها دیکته می کند؛ هر اتفاقی بیفتد ما متجاوزان را شکست خواهیم داد!!

این عبارات تکراری از ابتدای تأسیس تا به امروز اساس کار PKK بوده است.

این سازمان در 40 سال گذشته با همین عبارات، ده ها هزار کودک کورد را بە کشتن داده است. PKK برای مبارزە در شمال کوردستان تأسیس شد ولی اکنون تنها جایی که حضور ندارد، شمال کوردستان است! کوردهای شمال کوردستان را به خاک سیاه نشاندند، شهرهای شمال کوردستان را با جنگ مرموز خندق ها به ویرانه تبدیل کرد و بعد بزدلانه فرار کردند.

به این حد هم اکتفا نکردند، به سایر بخشهای کوردستان پا نهادند، از روزی که به غرب کوردستان پا گذاشتند، شهروندان غرب کوردستان روز خوشی را ندیدند، دائما تهدید ترکیه بالای سرشان است. در جنوب کوردستان نیز روستائیان مناتق مرزی استان دهوک و دامنه های کوه قندیل را آواره کرده اند، شهروندان بی گناه را قربانی کرده اند. بە دلیل حضور PKK بخش چشمگیری از روستاها استان دهوک جنوب کوردستان خالی از سکنه شده اند.

آنها دائما تکرا می کنند هر اتفاقی بیفتد ما پیروز می شویم اما آنچه در واقع به وقوع می پیوندد اینکه کودکان کورد بە دست نظامیان کشورهای اشغالگر کوردستان قتل عام می شوند، کودکانی که در مدرسه ربوده شده و بالاجبار آنها را مسلح کردە و روانەی میدانهای نبردی ساختگی و مرموز میگردند و بە دست نیروهای ترک قربانی میشوند. در سایەی PKK نە اینکە کوردستان هیچ دستاوردی نداشتە بلکە روستاهای بیشتری در کوردستان سوزانده می شوند و شهروندان بیشتری آواره می گردند و دریغ از یک دستاورد …

PKK 42 سال است که می‌گوید: «امسال سال پیروزی است، امسال پایان فاشیسم است، امسال ما مقاومت را توسعه خواهیم داد»، تا به امروز این دروغ‌ها را از سرکرده های PKK می شنیدیم اما اکنون یاد گرفته اند که آن را از زبان کودکان ربوده شده به کوردها تلقین کنند.