PKK، آمار تلفات سرکرده های خود را پنهان می کند

PKK، آمار تلفات سرکرده های خود را پنهان می کند

 PKK برای جلوگیری از اعتراض، آمار را منتشر نمی کند.

PKK آمار قربانیان خود به ویژه کادرها و سرکرده ها را پنهان می‌کند.

یکی از کادرهای سابق PKK به نام محمود رش در گفتگو با سایت خبری ـ تحلیلی “باسنیوز” جنوب کوردستان اخیرا تایید کرده است که PKK به خاطر خشم مردم و واکنش افکار عمومی آمار واقعی قربانیان خود به ویژه کادرها و سرکرده های خود را پنهان می کند.

پس از اینکه ترکیه خبر هدف قرار گرفتن رهبران PKK را اعلام کند، آنوقت این حزب نیز اخبار مربوط بە جان باختن آنها را اعلام خواهد کرد. محمود رش کادر سابق PKK ضمن تایید این خبر، گفت؛ بله، PKK خبر جان باختن کادرهای خود را از مردم پنهان می کند و اکنون برخی از رهبران گروه جان خود را از دست دادەاند، بدون آنکه PKK آن را اعلام کند.

وی همچنین گفت: بیشتر عکس ها و فیلم هایی که PKK از قربانیان خود منتشر می کند، مربوط به ۲-۳ سال پیش است. آنها نمی خواهند حقیقت را به مردم بگویند چرا که اکثر کسانی کە در صفوف PKK جان خود را از دست دادەاند، کسانی هستند که به زور به قندیل برده شده اند، PKK برای جلوگیری از اعتراض، آمار را منتشر نمی کند.

محمود رش گفت: این سیاست PKK باعث نگرانی مردم شده است. اکثر افرادی که به داخل آنها می روند، ناپدید می شوند. شبهه زیادی وجود دارد که برخی از آنها جان خود را از دست دادە باشند و PKK در مورد آنها صحبت نمی کند.