پوتین: درصدد ایجاد یک سازوکار تجارت الکترونیک گاز طبیعی در ترکیه هستیم

پوتین: درصدد ایجاد یک سازوکار تجارت الکترونیک گاز طبیعی در ترکیه هستیم

رئیس‌جمهور روسیه گفت که به زودی با رئیس جمهور ترکیه دیدار و گفتگو خواهد کرد.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه طی نشست خبری پس از پایان اجلاس روسیه و آفریقا در شهر سن پترزبورگ گفت که درصدد ایجاد یک سازوکار تجارت الکترونیک گاز طبیعی در ترکیه هستیم.

رئیس جمهور روسیه گفت کە به زودی با رئیس جمهور ترکیه دیدار و گفتگو خواهد کرد.

پوتین درباره تبدیل ترکیه به عنوان مرکز مبادله گاز طبیعی، تصریح کرد، در دیدار با اردوغان درباره ایجاد یک سازوکار تجارت الکترونیک گاز طبیعی در ترکیه صحبت می‌کنیم.

پوتین در ادامە گفت کە قرار است روز چهارشنبە آتی در یک تماس تلفنی با اردوغان مکان ملاقات مستقیم را تعیین کنند کە آیا در ترکیە یا در روسیە با هم ملاقات کنند.

پوتین تأکید کرد ترکیه یک کشور مناسب برای ایجاد چنین سازوکاری است چون ترکیه به کشور ترانزیت گاز طبیعی به اروپا تبدیل شده است. البته نمی‌توان گاز طبیعی را در مقیاس زیاد انبار کرد.

ایجاد یک سازوکار تجارت الکترونیک گاز طبیعی، طرحی است کە پوتین سال گذشتە و پس از تقلیل چشمگیر واردات اروپا از روسیە بە دلیل حملات مسکو بە اکراین، ارائە شدە بود.